Den här öletiketten för Musikrestaurangen Village har jag formgivit. Ölet var dessutom mycket gott och bryggdes av Slottskällans i Uppsala.

Att ha på fötterna är ett idiom, det vill säga en del av ett talesätt, som ungefär betyder; vara bra förberedd. En annan innebörd skulle kunna vara: ha goda argument. Här är några skäl och argument för att testa mig. Utöver studier har jag mer än 30 års erfarenhet av arbete i den grafiska branschen.

Utbildning och praktik

I botten har jag en 3-årig utbildning till gymnasieekonom. Påbyggnadsutbildning i ledarskap och informationskunskap på högskolenivå. Studier i psykologi vid Uppsala Universitet gav mig fördjupad kunskap bland annat om hur svårt det är med påverkan och attitydförändring. Arbete på reklambyrå och i en stor organisation, i kombination med omfattande kurser i design, bild och original, har gett mig gedigen kompetens.

Ideellt arbete är viktigt

Efter många års ihärdigt arbete funderar jag mycket över min livsstil och försöker leva ett miljömässigt hållbart liv. Hur långt ska jag låta mig drivas av bråttomsamhället? Jag tror att strävan efter att alltid vara tidseffektiv kan drabba själva livet, det som inte går att effektivisera. Därför söker jag stunder av stillhet och långsamhet. För mig är eftertanke och närvaro en förutsättning för att kunna göra ett bra arbete. Jag engagerar mig i ideellt arbete. Det gäller kulturlivet i kommunen och hög delaktighet i det gemensamma ansvaret i vår bostadsrättsförening.

Sjöstedt Information AB – stabilt ekonomiskt

För mig innebar köpet 1987 av en Mac Plus början på en revolution på arbetstid. Datorn blev ett arbetsredskap för det som är kärnverksamheten i dag, 30 år senare; idé, grafisk form och tidningsproduktion. Bolaget Sjöstedt Information AB (556345-4668) registrerades 1987. Bolaget har högsta kreditvärdighet enligt UC AB.

Så ofta jag kan går jag ut i skog och mark för att vandra, jaga, plocka bär eller få frisk luft. Skogsarbete är också en självvald uppgift. I mina små skogsskiften i Dalarna försöker jag bevara höga naturvärden och skapa goda förutsättningar för virkesproduktion. Den här vackra bäcken rinner igenom ett parti av min skog.